מתאמנים משתפים

מתאמנים משתפים

"אם תדבר לאדם בשפה שהוא מבין, דבריך יגיעו למחשבותיו.
אם תדבר לאדם בשפת האם שלו, דבריך יגיעו לליבו."

נלסון מנדלה